Trenerzy

Prowadzący to prawnicy o uznanym autorytecie w świecie naukowym i praktyce:

MAGDALENA RYCAK doktor nauk prawnych, radca prawny

Partner w Kancelarii Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR. Doktor nauk prawnych, specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Prowadzi obsługę polskich i międzynarodowych pracodawców, w tym w zakresie bieżącego doradztwa oraz negocjacji ze związkami zawodowymi i radami pracowników. Referentka na wielu polskich i międzynarodowych konferencjach z tematyki prawa pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Od 2009 r. kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" w Uczelni Łazarskiego. Od 9.2018 kieruje ponadto studiami podyplomowymi „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” w Uczelni Łazarskiego, których jest pomysłodawcą.

W latach 2000 – 2018 przeprowadziła ponad 3.000 godzin szkoleń, warsztatów i wykładów dla biznesu, słuchaczy studiów podyplomowych, studentów, sędziów, radców prawnych, zarządów spółek i szefów działów HR/Kadr. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy. Od 2003 r. konsultant prawny w wydawnictwie Wolters Kluwer.


ARTUR RYCAK doktor nauk prawnych, adwokat

Adwokat, doktor nauk prawnych, w latach 2003-2016 sędzia, a w latach 2000-2003 asesor orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim. Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych (jako sędzia i adwokat rozpoznał lub przeprowadził ponad 2.000 spraw sądowych przed sądami I i II instancji). W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykładowca i kierownik 7 edycji podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz 6 edycji studiów podyplomowych "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. W latach 1996-2018 przeprowadził ponad 3.000 godzin szkoleń dla biznesu (m.in. dla takich spółek jak: AVIVA, GENERALI, PZU, Poczta Polska, grupa kapitałowa PGE, AstraZeneca Pharma) oraz warsztatów, ćwiczeń i wykładów akademickich z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych, w tym dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów i pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych. Obecnie obsługujący jako adwokat największe polskie i międzynarodowe spółki i korporacje w sporach sądowych oraz w ramach doradztwa z zakresu prawa pracy.

 

O KANCELARII:

Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, w tym korporacji międzynarodowych oraz instytucji publicznych w zakresie prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, sporów sądowych i różnych obszarów HR. Pracują z nami prawnicy specjalizujący się w prawie pracy i sporach sądowych oraz specjaliści HR.

Zajmujemy się sprawami sądowymi, doradztwem w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, audyty, mediacje, sporządzamy opinie prawne. Zmieniamy organizacje wprowadzając nowoczesne rozwiązania z obszaru HR.

Wiecej informacji: www.rycak.pl